AVD-Reünie
Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie
 
 
Beste oud AVD-medewerker,
zowel executief als in burgerdienst,

In 2018 zijn we 10 jaar bezig met het archiveren en bewaren van het
cultureel erfgoed van uw voormalig dienstonderdeel, de Algemene
Verkeersdienst Rijkspolitie, de AVD. In lijn met de tradities van de AVD
vinden we dat dit lustrum niet onopgemerkt voorbij mag gaan.
Daarom nodigen we u uit voor een grootse reünie op:
 
Vrijdag 9 november 2018
 
op de Bernhard-kazerne te Amersfoort.
Voor velen van u bekend terrein.

Kijkt u op www.rijkspolitie.nl/avd-reunie-2018 hoe u zich kunt aanmelden.
Er zijn al vele aanmeldingen. We kijken uit naar uw komst!